Bestuur van de SVN

Voorzitter Karen Lavie
tel. 023-5767656
voorzitter@suzukimuziek.nl

Secretaris Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
tel. 070-4271412
secretaris@suzukimuziek.nl

Penningmeester Martin Loose
tel. 070-4400159 / fax-4400160
penningmeester@suzukimuziek.nl

Lid Monique Dowgwillo tel. 020-7072833
monique@suzukimuziek.nl

Lid Scott Cheung
tel. 06-51632899
scott@suzukimuziek.nl