leden_foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap

De SVN kent verschillende categorieën leden:

A Volledig gediplomeerde Suzuki docenten (ESA level 5)

B1 Suzuki docenten met ESA level 3 of 4

B2 Suzuki docenten met ESA level 1 of 2

B3 Docenten in opleiding voor ESA level 1 en andere muziekdocenten

C Suzuki leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden

Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie €15,- per jaar).

Contributie, aanmelding en opzegging

De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,-. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Secretariaat SVN
Mezquitalaan 47
1064 NS Amsterdam

Per mail bij: secretaris@suzukimuziek.nl of via onderstaande link.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus tot 31 juli);
een evt. opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een boekjaar te geschieden.

Ledenkortingen

Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD's, boeken etc.)