gloeilamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher trainers en instructors in Nederland zijn:

Cello: Anne van Laar (Teacher Trainer) in samenwerking met Marianne Vrijland (Teacher Trainer) in Den Haag en Utrecht.
E-mail: annevanlaar@planet.nl en marianne.vrijland@planet.nl

Dwarsfluit: Anke van der Bijl (Teacher Trainer) in Gouda Fluitschool Flautissimo. E-mail: flautissimo@endoria.nl. Website: www.fluitschool.nl

Dwarsfluit: Karen Lavie (Teacher Trainer) in Amsterdam en Haarlem. E-mail: karenmlavie@yahoo.com Website:h www.fluteforlife.com

Piano: Huub de Leeuw (Teacher Trainer) in Utrecht. E-mail: huub.de.leeuw@hetnet.nl

Viool: Johannes Lievaart (Teacher Trainer) in Utrecht Stichting Accademia Filarmonica. E-mail: info@acfi.nl. Website: www.acfi.nl

Opleiding tot Suzuki docent

Een docentenopleiding is opgezet volgens de richtlijnen van de European Suzuki Association (ESA). Deze vereniging stimuleert het opleiden van nieuwe docenten en bewaakt de kwaliteit van de docentenopleidingen door examens te laten afnemen door internationaal erkende examinatoren. Daarnaast zorgt zij voor naambescherming van de Suzuki Trade Mark in Europa, Afrika en het Midden Oosten. Docentenopleidingen worden gegeven door zogenoemde Teacher Trainers die door de ESA zijn benoemd. De ESA levels worden in elk ESA land erkend.

Cursusinhoud

1. Suzuki principes: De Suzuki werkwijze begrijpen en kunnen toepassen in werk- en leefomgeving.

2. Solo spel: Beheersing van het eigen instrument met nadruk op toonvorming en interpretatie.

3. Repertoire kennis: Stap voor stap aanleren van het Suzuki repertoire. Duidelijk kunnen aangeven wat de aandachtspunten van elk repertoirestuk zijn en waarom dit lesonderwerp op deze wijze en op dit moment wordt aangeboden.

4. Structuur van de individuele les: Leren werken met auditieve lesmethodes. Ontwikkelen van luistervaardigheden bij de leerling. Omgaan met ouderparticipatie. De centrale rol van toonvorming in de les. De relatie toon/houding. Het evalueren van eigen spel en spel van de leerlingen.
Het belang van herhaling. Hoe geef je positieve feedback. Duidelijke lesstructuur als houvast.

5. Vaardigheden voor het geven van groepslessen: Structuur en inhoud van de groepsles. Gebruik van alle zintuigen in de les. Kennis van leerstijlen.
Leren werken met zeer jonge kinderen. Hoe bouw je concentratie op en hoe houd je het vast?

6. Leren door observeren: Het observeren van individuele en groepslessen, gegeven door erkende Suzuki leraren.

7. De lespraktijk: Het geven van individuele- en groepslessen onder supervisie van de opleider. Het opzetten van een eigen lespraktijk: praktische en zakelijke aspecten.

[Bron: Suzuki nieuws september 2007, door Anke van der Bijl, vertegenwoordigster van SVN bij ESA ]

Informatie over de inhoud van de Suzuki docenten-opleidingen in het algemeen is te vinden op de website van de overkoepelende Europese Suzuki organisatie ESA (www.europeansuzuki.org ).
De volledige docenten opleiding omvat 5 levels. Het is echter niet noodzakelijk ale levels te doorlopen. Suzuki docenten die alle 5 levels hebben behaald, kunnen via de SVN bij de ESA (European Suzuki Association) een aanvraag indien om tot instructor te worden benoemd. Instructors kunnen na een periode van ongeveer twee jaar en een procedure die via de ESA loopt, tot Teacher Trainer worden benoemd.