Levensloop en filosofie van Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki werd op 17 oktober 1898 geboren in Nagoya (Japan) als zoon van Masakichi Suzuki, een vioolbouwer en de eigenaar van de eerste vioolbouwfabriek in Japan. Suzuki hoorde op 17-jarige leeftijd een opname van het Ave Maria van Schubert en was meteen verkocht. Hij kreeg vioolles in Tokio en later vervolgde hij zijn studie in Berlijn (Duitsland) bij de vioolpedagoog Karl Klinger. In 1929 terugkeerde hij naar Japan en richte Suzuki Kwartet. Ook dit jaar begon hij met geven van privé vioollessen. In 1937 kreeh hij de aanstelling aan de Keizerlijke Muziekacademie en de Kunitachi Muziekacademie in Tokio.

Eind 1945 besloot Shinichi Suzuki te verhuizen naar Matsumoto om met gebruik van zijn nieuwe onderwijsmethode, de moedertaalmethode, les te geven aan kinderen en jonge volwassen. De gemoedelijk, speelse manier waarop een kind zijn of haar moedertaal leerde zag hij als een ideale manier om een kind ook andere dingen aan te leren, zoals het bespelen van een instrument. Hiervoor ging hij de manier waarop een kind zijn of haar moedertaal leerde diepgaand bestuderen. Hij ontdekte daarbij dat een kind de geluiden uit zijn omgeving nadeed. Het kind behaalde daarbij veel waardering en werd rijkelijk aangemoedigd. Het kind geniet van alle positieve aandacht die het daarbij oogst en herhaald zijn pogingen. Langzaam worden de al bekende woordjes aangevuldmet nieuwe woordjes. De bekende woordjes worden gecorrigeerd en bijgeschaafd. En na een tijd preekt het kind stapsgewijs de moedertaal.

Hij sterft in zijn huis in Matsumoto op 26 januri 1998.

Zijn filosofie achter de moedertaalmethode beschreef hij in zijn eerste boek ‘Opgevoed met liefde, een nieuwe opvoedkundige methode’. In het kort: Geef een kind de vrijheid om iets te leren, moedig het daarbij aan, verbeter fouten met liefde en geef het vertrouwen door te wijzen op wat het al wel kan. Hierdoor dragen de lessen en de muziek bij tot de opvoeding van de kinderen en trachtten van het kind een evenwichtige, ruimdenkende en sociaal voelende volwassene te maken. 

Een echte kunstenaar is iemand met edele gevoelens, gedachten en gedragingen. 

Voor zijn opvoedkundig werk kreeg hij overal eretitels, prijzen en hij ontving zelfs 8 eredoctoraten.

Boeken

Links naar digitale versies van boeken van en over Suzuki en zijn methode:
1. Ability Development froon Age Zero, S.Suzuki
2. Nurtured by Love, S,Suzuki
3. Shinishi Suzuki: His Speeches and Esseys