OPLEIDING TOT SUZUKI DOCENT (TEACHER TRAINING)

De opleiding tot Suzuki docent is praktisch gericht en geeft je vanuit een brede filosofie van het lesgeven heel specifieke tools om muzikale en instrumentale vaardigheden op kindgerichte manier te ontwikkelen. Toonvorming is voor alle instrumenten een prioriteit. Als docent ben je op allerlei manieren een voorbeeld voor je leerlingen en het je nader bewust worden van aspecten van je eigen spel is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Om deel te nemen aan een opleiding is in principe een afgeronde conservatoriumopleiding een vereiste. In uitzonderlijke gevallen kan een individuele trainer besluiten van deze regel af te wijken.

Een docentenopleiding volgt de richtlijnen van de European Suzuki Association (ESA). De ESA is een overkoepelende organisatie waar 25 Suzuki-verenigingen, van IJsland tot Rusland en van Noorwegen tot Spanje bij aangesloten zijn (en ook een aantal landen in Afrika en het Midden-Oosten). De opleiding bestaat uit vijf zogenaamde ‘levels’. Ieder level wordt afgesloten met een examen voor een comité van internationale trainers voor je instrument. Na het behalen van het eerste level ben je erkend Suzuki docent in alle landen die bij de ESA zijn aangesloten.

 

Cursusinhoud

 • Suzuki’s filosofie: “nurtured by love” en “every child can”
 • Op het gehoor spelen
 • Veel zelf spelen en memoriseren van het gehele repertoire
 • Toonvorming en houding
 • Repertoire: structuur en leerpunten
 • Verdieping van reeds geleerd repertoire
 • Het belang van specifieke, positieve feedback
 • Spelletjes en technieken voor concentratie en efficiënt oefenen
 • Ouders in het leerproces betrekken
 • Individuele lessen en groepslessen: beide zijn belangrijk
 • Observatie van erkende Suzuki docenten: Suzukidocenten delen hun ideeën
 • Lesgeven: het geven van individuele – en groepslessen onder supervisie van de trainer

 

Op de ESA-site vind je meer informatie over de structuur van de cursussen https://europeansuzuki.org (klik op: “Teacher training and Examination Manual”, ga dan naar “syllabus”, blz. 20).

 

 

Organisatie van de opleiding

De opleiding bestaat meestal uit 12 – 14 cursusdagen per level over een periode van één tot twee jaar, meestal in weekends of schoolvakanties. De docentenopleiding voor piano is gebaseerd op wekelijkse lessen. Voor details hierover en over tarieven kun je contact opnemen met een opleider.

 

 

Opleiders in Nederland

Blokfluit: Jaap Delver (regio Utrecht)

Email: jdelver@freedom.nl

 

Cello: Anne van Laar (Den Haag)
E-mail: vanlaaranne@gmail.com

 

Fluit: Anke van der Bijl (Gouda)

E-mail: flautissimo@icloud.com; website: www.suzukiflute.nl,  www.fluitschool.nl

 

Fluit: Karen Lavie (Haarlem)

E-mail: karenmlavie@yahoo.com; website: www.fluteforlife.com

 

Piano: Huub de Leeuw (Utrecht)

E-mail: hmdeleeuw@ziggo.nl

 

Viool: Johannes Lievaart (Utrecht)

E-mail: info@acfi.nl; website: www.acfi.nl

 

 

Gitaar, mandoline, harp, trompet, altviool, zang, en orgel

Andere populaire, snelgroeiende Suzuki instrumenten waarvoor er trainingscursussen in andere Europese landen bestaan, zijn: gitaar, mandoline, harp, trompet, altviool, zang en orgel. De Suzuki wereld is internationaal en veel docenten besluiten training in het buitenland te volgen. Dit is vaak blikverruimend en leidt tot bijzondere contacten.

 

Als je geïnteresseerd bent, vind je meer informatie via de ESA-site https://europeansuzuki.org (klik op “instruments”).

 

Voor algemene informatie over training in binnen- en buitenland kun je ook terecht bij de secretaris van de SVN:  secretaris@suzukimuziek.nl