Lidmaatschap

De SVN kent verschillende categorieën leden:

A   Suzuki docenten (ESA-kwalificatie level 5) en docentenopleiders (teacher trainers)

B1 Suzuki docenten met ESA-kwalificatie level 3 of 4

B2 Suzuki docenten met ESA-kwalificatie level 1 of 2

B3 Docenten in opleiding voor ESA-kwalificatie level 1 en andere muziekdocenten

C   Suzuki leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden (gezinslidmaatschap)

Donateurs (minimumdonatie €15 per jaar).

 

Contributie, aanmelding en opzegging

De contributie bedraagt voor C-leden € 15,00 per jaar, voor docent-leden € 40,00.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.


Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via een van de onderstaande links.

Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus tot 31 juli). Als het boekjaar reeds ver gevorderd is, wordt daarmee rekening gehouden bij de berekening van de contributie tot 31 juli. Bij opzegging (altijd per 31 juli) geldt een opzegtermijn van een maand.

Aanmelden als C-lid (ouders; gezinslidmaatschap)

Aanmelden als docent-lid (B3)

 

Ledenkortingen

Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)